VERSLAG Sint Jansvuur en heksenproces 2018

Omdat een heksenverbranding toch ook máár een heksenverbranding is, heeft de Flaviramaploeg in het kader van een intensere beleving van de dingen voor deze editie een morsig blik marteltechnieken opengetrokken en is daar zó inventief mee omgesprongen, dat -je raad het nooit- niemand gewond is geraakt (!)
Een paar bezoekers waren op zaterdagavond 23 juni zo onder de indruk van de onmenselijke wreedheid en het schaamteloze sadisme aangeranseld door nonnen en priesters in vlekkeloos habijt, dat ze de onmiddellijke vrijlating van de gevangenen eisten. Nochtans waren de fijn uitgekiende lijfstraffen volledig en integraal terecht, als je bedenkt dat de veroordeelden werden aangeklaagd voor hekserij, autokannibalisme, bestialiteiten, en een handvol andere ongein.
Uiteraard zijn de goddelozen die een officiële bekentenis van hun gepleegde misdaden afleggen onontbeerlijk voor het op gang slepen van een fatsoenlijk proces, dat weet iedereen. Wel, laat dat nu exáct hetgene zijn wat bezoekers aan de heksenverbranding van 2018 ter plekke hebben kunnen vaststellen: “dat dat personeel hier verdomme prima zijn werk doet!”
Op het moment dat de gevoelige zielen onder ons dachten de strijd met hun tegensputterende maag te hebben overwonnen, brak het vonnis aan van zevenvoudig kindermoordernaar Jules Vreewaais: steniging, onthoofding en verbranding van het hoofd.
Na ontelbare aanslagen op het gepeupel hunner goede smaak, kon men in vrede redetwisten met sadisten en masochisten op de noten van Hoeminnelic!

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*