Verslag Samhain Flavirama Halloween – 31 oktober 2015

Het was een heldere dag die 31 oktober van 2015. De zon had de hele dag geschenen, maar het duister en de kilte vielen bij valavond al snel over het Flavirama. Dat beloofde niet veel goeds, daar op zulke duistere dagen en vooral nachten het volkje dat uit de onderwereld komt steeds groter wordt. In het Flavirama park werden de dagen voordien alle voorbereidingen getroffen om het Samhainfeest in goede banen te leiden en over een paar uurtjes was het zover…
Nog net voor het duister begon te worden en alvorens de eerste bezoekers aankwamen, waren er in het behekste bos al kreten te horen. Toen de maan halverwege door de bomen blonk bleek het gebied rond het podium en de bar nog de enige veilige plek te zijn voor de feestvierders. Het bos bleef om veiligheidsredenen afgesloten. Ze konden intussen terecht bij heks Amika voor een heus griezelmenu. Een dichte mist hing over het podium en zware gitaren weerklonken als misthoorns. Het concert van kelkenbloed was begonnen. Gerolanfus, de heer der duisternis was uit zijn crypte gekomen en samen met duivelin Dezz Demona zorgden ze voor een half uurtje gotisch vuurwerk waarna ze opnieuw verdwenen door in doodskisten te kruipen.
En dan kon de helletocht beginnen.. op eigen risico. Lang was de rij vrijwilligers die het waagden om met gidsen het behekste bos van Flavirama te betreden… Aan de ingang van het parcours deden de gidsen Gerolanfuis, Heks Catharina en Alain hun verhaal… Sinds het begin der tijden heeft het bos van Flavirama steeds rare wezens aangetrokken…
De eerste sporen dateren uit de tijd der Kelten. De druïden kozen deze plaats om het mysterieuze feest van Samhain te vieren…
Dit vieren heeft ervoor gezorgd dat het van kwaad naar erger ging.. en jaar na jaar kwamen de duisterste wezens hier tevoorschijn.. woudgeesten, moeraswezens..; creaturen uit de onderwereld…
Ver van de beschaving. Ooit hebben onvoorzichtige mensen een kerkhof in dit gebied opgericht, juist naast het vervloekte woud…
Vanavond breng ik u ernaartoe. naar de eigenaardige grens tussen de dood en het kwade…
De tocht ging richting de crypte van Ocatavia de bloeddorstige… Een zeer mooie vampier die de rijke mensen van de regio verleidde om ze nadien te beroven van hun geld en hun bloed…
Ze woonde in een oude toren in het behekste woud..
Maar wees gerustgesteld ze is reeds 300 jaar dood… gedood door de vampierenjager van Helsing. Hij doodde haar met een zilveren speer… Tot verschrikking van de bezoekers kwam deze opeens uit haar doodskist.
Nadien ging de tocht verder langs het kerkhof waar de bezoekers opgeschrikt werden door de geesten van voodoo beoefenaars Marie Laveaux en Baron Samedi.
Nadat ze nog eens overvallen werden door zombies was het hoog tijd om de kern van het behekste bos te betreden. Na een paar legendes uit dat bos werden ze opgeschrikt door heks Karen die hen in haar keuken van toverdranken rondleidde en hen een elixir gaf om de tunnel des doos te kunnen overleven. Toen was het moment aangebroken om zich in de tunnel te wagen, ditmaal zonder gids. Ze vielen van de ene verschrikking in de andere en kwamen uiteindelijk terecht in de grot van heks Dezz Demona die woedend was omdat er één van haar muteerde kinderen verdwenen was. Nadat de expeditieleden op de vlucht waren passeerden ze nog eens de heksenboom en kwamen uiteindelijk terecht in een enge kille ruimte waar ze opgeschrikt werden door 2 gevaarlijke vampierachtigen die harten uit lichamen trokken hen de stuipen op het lijf joegen.. Toen konden ze nog een paar attracties zoals het kleinste spookhuis ter wereld en het graf van Kludde met zijn ketting bezoeken en voor ze het wisten waren ze opnieuw uit het behekste bos en was de nachtmerrie voorbij…
Keize Karel

2015-10-31 23.47.53 2015-10-31 23.49.11 2015-10-31 23.50.29 2015-10-31 23.51.34 2015-10-31 23.52.23 2015-10-31 23.56.57 2015-10-31 23.57.30 2015-10-31 23.58.54 2015-11-01 00.00.35 2015-11-01 00.01.08 2015-11-01 00.02.03 2015-11-01 00.05.17 2015-11-01 00.05.30 2015-11-01 00.05.49 2015-11-01 01.40.37 2015-11-01 01.45.26 2015-11-01 01.52.57 12185249_1219369498078440_3777979109750178318_o

Meer photos on onze Facebook page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*