Onze uitgaven hier verkrijgbaar:

DE FLAVIRAMA WINKEL

Voorstelling van het seizoen 2018

Dierbare Liefhebbers van de wereld van de droom, Beste Flavirama-vrienden en vriendinnen,   Van harte welkom op de officiële webstek van de ‘Vrienden van Flavirama’, namens mezelf en de andere vrienden bestuursleden en medewerkers. Ook in deze tijden van verwarring en overhaasting organiseert onze vereniging een aantal uitzonderlijke evenementen waar natuur, kunsten, ambachten, volksgebruiken, stripfiguren,…

Bohemersbal 2017

Een akoestische set brengen in open lucht waar veel volk op staat te kijken is altijd riskant: het geleuter van die twee zatlappen achter je kan verhinderen dat wat zich afspeelt op het podium vóór je in het niet verdwijnt. Gelukkig ging het op zaterdag 26 augustus 2017 om een beschaafd en welgemanierd publiek, met…

VERSLAG: Elferieën 2017

Een avond om oortjes elfachtig bij te punten en ze op tijd te spitsen voor al wat kwam aandeinen op een zwevende beat, dat was Elferieën 2017. Op zaterdag 29 juli had opperelf Magaij zijn zacht woekerende elferie genaamd Flavirama voorzien van brood en spelen op maat van kleine- en grote kinderen, al mag je…